ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุวรรณา    แสงลุน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหินตั้งโคกก่อง
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 2