ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อุบล    ลิ้มสุวรรณ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหินตั้งโคกก่อง
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 2