ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ศรีภูมิ    หวังเจริญ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านมะนาวหวาน
สังกัด
สพป.ลพบุรี เขต 2