ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นิติกาญจน์    อาทิตย์เที่ยง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านมะนาวหวาน
สังกัด
สพป.ลพบุรี เขต 2