ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุมิตรา    ศรีบุดดา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทางพาดหนองแวงโอง
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 2