ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เบญจนันท์    สืบสุยะ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แม่วะวิทยา
สังกัด
สพป.ลำปาง เขต 2