ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เฉลิมชนม์    ดู่สอน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วชิรป่าซาง
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)