ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย อนันต์    จันแดง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
สังกัด สพป.เลย เขต 1