ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อนันต์    จันแดง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
สังกัด
สพป.เลย เขต 1