ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย อดิศักดิ์    มีบุญ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
สังกัด สพป.เลย เขต 1