ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อดิศักดิ์    มีบุญ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
สังกัด
สพป.เลย เขต 1