ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เพ็ญพักตร์    แสงกอง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนสวรรค์
สังกัด
สพป.เลย เขต 2