ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิชัย    แก้วสุข
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1