ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ดร. พรศักดิ์    อุ่นใจ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
น้ำคำวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)