ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ดร. ครรชิต    ไชยโพธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลศรีประชานุกูล
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3