ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุณัฏฐา    รุ่งราม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านฮ่องข่า
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2