ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สมบูรณ์    งามล้วน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองสะมอน
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2