ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิรันต์    สาสังข์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนานวนหนองแคน
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2