ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณรงค์เกียรติศักดิ์    พลศักดิ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุงขาม
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2