ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เตือนใจ    สมสุข
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุงขาม
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2