ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สรพลรชต    โพธิวัฒน์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุงขาม
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2