ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย อภิศักดิ์    อุดหนุน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน พนาสนวิทยา
สังกัด สพม.เขต 33(สุรินทร์)