ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปรีชา    วัฒนนานนท์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปราสาทกวางขาว
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3