ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปริศนา    กลั่นเขตรกรรม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อุบลวิทยาคม
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 1