ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พงษ์พันธ์    ฤทธิขันธ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดจอก
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3