ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทัตพล    สิงหชาติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วนาสวรรค์
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3