ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เตชิต    พระไชยบุญ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วนาสวรรค์
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3