ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธนัญกรณ์    โพธิวัฒน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านด่าน
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4