ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย แมนศักดิ์    แถมวัน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านจะเนียว
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4