ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัยศักดิ์    นาดี
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองปิงโปง
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4