ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย มงคล    ศิริสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ท่าแร่วิทยา
สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1