ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย อดิรัน    พรหมศิริ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ชุมชนบ้านหนองปลิง
สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2