ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุทธิพงษ์    ก้องเวหา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน กระบากวิทยาคาร
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3