ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุทธิพงษ์    ก้องเวหา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กระบากวิทยาคาร
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3