ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สถิตย์    หัสจันทอง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านหนองปลิง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2