ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง อารีวรรณ    แก้วคำแสน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ชุมชนบ้านหนองปลิง
สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2