ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สฤษฏ์    เจริญไชย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านหนองปลิง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2