ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิมิต    สัตถาผล
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2