ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุทธิเกียรติ    พันธ์เสนา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาดีพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 21(หนองคาย)