ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วิจิตร    สังวาลย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองน้ำแดง
สังกัด สพป.กระบี่