ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิจิตร    สังวาลย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองน้ำแดง
สังกัด
สพป.กระบี่