ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมพร    เพชรประพันธ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดินแดงน้อย
สังกัด
สพป.กระบี่