ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสมพร    เพชรประพันธ์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศษ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านดินแดงน้อย
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  s.petpapan@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0896471932