ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสรี    มากแสง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเขาจีน
สังกัด
สพป.สตูล