ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย เสรี    มากแสง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านเขาจีน
สังกัด สพป.สตูล