ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณรงค์ศักดิ์    หมีนพราน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านน้ำร้อน
สังกัด
สพป.กระบี่