ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ภาวิณี    ครุฑปักษี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดป่าเกด
สังกัด
สพป.สมุทรปราการ เขต 1