ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อณัญลักษณ์    แจ้งวัง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดินนา
สังกัด
สพป.กระบี่