ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว บุญอนันต์    สว่างใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดบางหญ้าแพรก
สังกัด สพป.สมุทรสาคร