ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวบุญอนันต์    สว่างใจ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดบางหญ้าแพรก
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  034497788