ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง อุบล    เสียงไพเราะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดศรีสุทธาราม
สังกัด สพป.สมุทรสาคร