ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วันทนา    ปิติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางโทง
สังกัด
สพป.กระบี่