ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อาทิตา    วรสุทธิ์พิศาล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
สังกัด
สพป.สมุทรสาคร