ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง จีราภรณ์    บุญเกิด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดหนองบัว
สังกัด สพป.สมุทรสาคร