ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมพงษ์    รอดธานี
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดหนองบัว
สังกัด
สพป.สมุทรสาคร