ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมพงษ์    รอดธานี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดหนองบัว
สังกัด สพป.สมุทรสาคร