ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสน่ห์    แตงทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดหนองบัว
สังกัด
สพป.สมุทรสาคร