ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย เสน่ห์    แตงทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดหนองบัว
สังกัด สพป.สมุทรสาคร