ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุพรรษา    ประทับศักดิ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1